Izviđačko takmičenje “Jurkovac” OI Rakovica 9, Rakovica

Odred izviđača “Rakovica 9” Rakovica vas poziva na Izviđačko takmičenje za mlađe izviđače i planinke “Jurkovac” 2024. U daljnjem tekstu možete pronaći elaborat takmičenja kao i prijavni list.

Elaborat Jurkovac 2024

Prijavni list

Prijave ekipa slati putem maila: oirakovica9@hotmail.com
Prijave slati najkasnije: 04.05.2024.godine. do 20h.

Za sve dodatne informacije i nejasnoće možete se obratiti na:
Mail odreda – oirakovica9@hotmail.com
Edin Čebirić – načelnik odreda: +387 61 662 011