BRĐANI I BRĐANKE (18+ godina)

Odrasli volonteri okosnica su izviđačkog pokreta. Njihova predanost i požrtvovanje omogućili su milijunima mladih ljudi diljem svijeta da iskuse izviđaštvo i igraju konstruktivnu ulogu u svojim zajednicama.

U okviru grupe starijih izviđača i planinki, postoje dvije kategorije članstva:

 • brđani i brđanke seniori (18 – 29 godina);
 • brđani i brđanke veterani (30 + godina).

Brđani i brđanke organizuju se u klubove brđana, koji su osnovna organizaciona i radna skupina, kroz koji ostvaruju svoje programske i društvene aktivnosti.

Brđani i brđanke, seniori i veterani, angažovani su kroz pet oblika aktivnosti:

 1. Sudjelovanjem u radu upravnih organa i tijela;
 2. Pomoć u radu sa mladima u organizaciji;
 3. Praćenje javnih poziva, izrada i pisanje projekata, te nadzor i sudjelovanje u realizaciji, organizovanje radnih aktivnosti;
 4. Organizovanje aktivnosti unutar kluba;
 5. Organizovanje aktivnosti za djecu, mlade i odrasle u sredini u kojoj žive.

Klub djeluje unutar odreda izviđača, u punoj sinhronizaciji i koordinaciji sa radom mlađih članova, a mogu se povremeno udruživati sa drugim klubovima na svim nivoima organizovanja.

Osnovne aktivnosti brđana i brđanki:

 • sastanci klubova, koji imaju svoju socijalnu i društvenu funkciju, u smislu pripreme za naredne aktivnosti kluba i aktivnosti ostalih kategorija članstva
 • stručni, programski rad sa mlađim članovima, radi pomoći u ostvarivanju temeljnih funkcija izviđaštva, odgoja i obrazovanja,
 • radno-privređivačke i humanitarne aktivnosti
 • igre i takmičenja, izleti, ekspedicije, putovanja i taborovanja, organizovanih za klub ili za ostale kategorije članstva,
 • sponzorski, lobirajući i savjetodavni poslovi.