IZVIĐAČI I PLANINKE (15 – 18 GODINA)

Unutar izviđačke organizacije mladi u uzrastu od 15 do 18 godina pripadaju kategoriji izviđača i planinki. Te se po tome dječaci kategorišu kao izviđači, a djevojčice kao planinke. Izviđači i planinke se u našem savezu ne razdvajaju te se organizuju u vodove i čete. Vod je radna jedinica izviđača od 6 do 12 članova. Vod čine mladi sličnih interesovanja, približno istog uzrasta. Dva ili više voda udružuju se i formiraju osnovnu jedinicu. Osnovna jedinica starijih izviđača i planinki je četa.

Izviđači i planinke su prirodni istraživači i koristeći prirodna bogatstva, borave u prirodi na racionalan način. Oni su samostalni i vješti u preživljavanju u divljini, pokazujući poštovanje prema životnoj sredini i prenoseći takav odnos na druge. Također, izviđači i planinke razumiju važnost poštovanja sebe i drugih te promoviraju univerzalne ljudske vrijednosti. Kroz svoje djelovanje, oni se zalažu za mir, ljudska prava i stvaranje inkluzivnog svijeta bez predrasuda, stereotipa i diskriminacije. Njihov doprinos obuhvaća i očuvanje porodice, tradicija i kulture. Izviđači i planinke su odgovorne i kreativne osobe s izgrađenim identitetom, sposobne aktivno sudjelovati u društvenom životu i živjeti u skladu s duhovnim i društvenim stvarnostima zajednice.

U svojim vodovima i četama oni ostvaruju stalnu aktivnost kroz različite oblike rada: sastanke, izlete, projekte, radne akcije, taborovanja, kampanje, pohode i druge akcije, svečanosti, kulturno-zabavne manifestacije, sportska i izviđačka takmičenja i slično.

Kroz program SIFBIHa oni ostvaruju mnoga vještarstva, neka od njih su:

Vodič
Izviđački kurir
Pionirkonačar
Poznavaoc
životinjskog svijeta
Izviđački kuhar
Čvorolog
Meteorolog
Topograf
Ekolog
Astronom
Medicinar poznavaoc prve pomoći
Planinar – alpinist
Plivač spasilac
Animator – zabavljač
Umjetnikmuzičar
Umjetnik slikar
Novinar
Fotograf