ODRED IZVIĐAČA ”ZVIJEZDA” VAREŠ

 

Na inicijativu grupe brđana, prijeratnih članova Odreda izviđača „Branko Jelić“ Vareš, koji je bio jedan od najsnažnijih odreda u BiH i učestvovao na brojnim takmičenjima i izviđačkim akcijama širom bivše SFRJ, 2013. godine su započete aktivnosti na ponovnom oživljavanju rada Odreda. Djelujući kao neformalna grupa, otpočeli smo rad sa 2o-tak djece uzrasta od 14-20 godina, a 23.10.2013. godine izvršena je i zvanična registracija odreda kao udruženja pod nazivom Udruženje Odred izviđača „Zvijezda“ Vareš. Trenutno odred broji oko 120 članova.

Od registracije do danas pored kontinuiranog rada prema vodnom sistemu, provedeno je i niz drugih izviđačkih aktivnosti: izleti, bivaci, zimovanja, ljetovanja, takmičenja, smotre, manifestacije i razne druge akcije, tako da je OI „Zvijezda“ Vareš postao prepoznatljiva organizacija kako u samom gradu Varešu, tako i šire. Odred je nosioc zvanja „viteški odred“ za 2016.,2017.,2018.,2019., i 2020.godinu.

– kontakt informacije

– poštanska adresa

Zvijezda br.16, 71 330 Vareš

mail adresa

oi.zvijezda@gmail.com

-adrese sa društvenih mreža (FB, inst i sl)

FACEBOOK: OI ”Zvijezda” Vares, Klub izvidjaca ”Branko Jelic” (https://www.facebook.com/groups/129258580514)

 kontakt osobe

Igor Hinger, adresa: Osoje bb, 71330 Vareš; mob: 061 866 743; mail:igorhinger74@gmail.com

Amar Hrvat, adresa: Zukici 22, 71330 Vareš;  mob:061 468 089; mail: hrvat712@gmail.com