ODRED IZVIĐAČA “5 ZLATNIH LJILJANA” MOSTAR

Odred izviđača „5 ZLATNIH LJILJANA“ Mostar formiran je 2018. godine sa sjedištem u Gnojnicama. Odred ima svoje prostorije u zgradi bivše OŠ “Gnojnice” u Gnojnicama.
Dan odreda je 2. novembar.
Udruženje je registrovano kod nadležnog ministarstva HNK, Rješenje broj: 03-03-05-UP1-320/18 od  02.11.2018.godine,
Odred izviđača „5 ZLATNIH LJILJANA“ Mostar  od samog početka svog rada i djelovanja prepoznat je kao jedan od aktivnijih Odreda izviđača kako na području Grada Mostara, tako i u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Odred je u navedenom periodu imao niz aktivnosti od čega izdvajamo: zimovanje izviđača, ljetovanje na Boračkom jezeru, boravak u međunarodnom izviđačkom kampu Beykoz – Republika Turska, obilježavanje značajnih datuma na području Grada Mostara, HNK i Federacije BiH, te učešće naših ekipa na svim takmičenjima u okviru Saveza izviđača Federacije Bosne i Hercegovine. Na izviđačkim takmičenjima smo bili pobjednici  takmičenja u VIsokom “Skriveno Blago 2022”, a 2021. godine smo osvojili drugo mjesto na takmičenju “Dani prijateljstva – Vareš 2021”.
Dio smo organizaconog tima tradicionalnog marša “Pet Zlatnih ljiljana” Dračevice-Ravnice-Donji Kružanj koji se održava tokom mjeseca avgusta (orijentaciono ko 12. avgusta).Marš je jedan oa važnijih akcija odreda, a na istom redovno uzmu učešće i članovi i drugih izviđačkih organizacija iz Federacije Bosne i Hercegovine.
Od osnivanja odreda deset  članova naših izviđača i planinki pohađalo je i završilo IKŠ I stepena.
Takođe smo uložemo  ogromne napore kako bi smo osigurali sva potrebna materijalno-tehnička sredstva za neometano funkionisanje i rad odreda.
Na posljednjoj Skupštini SIFBiH sterješina odreda Mirsad Husnić izabran je za člana predsjedništa SIFBiH.
Na posljednjoj Skupštini Saveza izviđača Grada Mostara-SIGMO  sekretar odreda Ahmed Gigić izabran je za predsjednika Saveza.
Kontak informacije
Poštanska adresa Gnojnice – Vrba bb
88201 Blagaj
E-mail adresa oi.petzlatnihljiljana.mo@gmail.com
adrese sa društvenih mreža Facebok – @oi5zlatnihljiljana.mostar
Instagram – @oi5zlatnihljiljana.mostar
YouTube – @odredizvidaca5zlatnihljiljana
#oi5zlatnihljiljana_mostar
kontakt osoba Mirsad Husnić – starješina
Dervo Džiho – načelnik
Ahmed Gigić – sekretar