ODRED IZVIĐAČA “NERETVA MOSTAR”

 

Na sjednici Inicijativnog odbora održanog 25.novembra 1951.godine donesena odluka o formiranju stijega, odnosno Odreda izviđača Ivo Lola Ribar, koji će datum, 25.novembar, biti proglašen za Dan izviđača Bosne i Hercegovine.
Za relativno kratko vrijeme, Inicijativni odbor obavio je uspješno mnoge zaključke i zadatke, tako da su se već 14.februara 1952.godine, na Dan oslobođenja Mostara, na ulicama grada pojavili u uniformama i sa maramama prvi poslijeratni izviđači.
To je bila prva akcija prvog Odreda izviđača u BiH, koji je ponio ime velikog borca protiv fašizma, narodnog heroja Ive Lole Ribara.
Prvo logorovanje, koje je organizovao Odred izviđača „Ivo Lola Ribar“ povodom proslave Prvog maja na jednoj adi kod ušća Bunice u Bunu, trajalo je četiri dana, a na istom je učestvovalo preko 230 izviđača i planinki, od toga 53 izviđača i planinke iz Sarajeva. U vremenu od 14.7. do 14.8.1952. organizovano je logorovanje na kojem je učestvovalo 130 izviđača i planinki i rijetko ko od njih će zaboraviti ovo svoje prvo logorovanje. Jer, ono im je pružilo sticanje ne samo izviđačkih i drugih saznanja i iskustava, boravkom u prirodi, već i puno radosti, igrom i zabavom razonodu preko izleta, a posebno uz logorske vatre koje su uvijek bilo ispunjene pjesmom, šalama i smijehom.
 25. juna 1952. održana je u Sarajevu, Osnivačka skupština Saveza izviđača Bosne i Hercegovine, koja je na kraju odala priznanje i pohvalu Mostarskom Odredu izviđača koji je prvi formiran u Bosni i Hercegovini.
Razvijanjem i rastom organizacije stalno je rasla i materijalna oprema organizacije,a posebno materijalna sredstva i oprema za organizaciju određenih akcija kao što su logorovanja,zimski tečajevi skijanja,smotre i druge naprijed spomenute akcije.
Ostalo je u divnom sjećanju prvo logorovanje na Boračkom jezeru kada nismo imali niti jednog vlastitog kreveta, čebeta pa ni šatora. To što nam je bilo potrebno za logorovanje dobili smo od JNA (šatorska krila od kojih smo napravili šatore),a čebad, posuđe i drugo dobili smo od Đačkog doma u Mostaru, Crvenog krsta i drugih. Na prvom logorovanju nismo imali kreveta i umjesto njih Armija nam je dala na posudbu slamarice koje smo napunili slamom i suhim lišćem sakupljenim u obližnjim šumama Boračkog jezera.
Pod kakvim su uslovima živjeli učesnici ljetnih logorovanja najbolje govori činjenica da su sva logorovanja koja je organizovao Odred „Ivo Lola Ribar“ pa i ono prvo 1952.g. raspolagala električnim agregatom za struju, koje nije bilo tada na Boračkom jezeru, razglasnom stanicom, jednom malom „flotom“ čamaca, dobijenih od društva brodara sa kojima smo dobro sarađivali, te vlastitim kino projektorom, fotokamerom i raznim sportskim rekvizitima. Sve to govori koliko je na logorovanju bilo zabave i razonode i koliko je poneseno lijepih uspomena, a posebno sa logorskih vatri i izleta i višednevnih bivakovanja u kanjonu Neretve te pohoda na najviše vrhove Prenja  (Zelena glava i Otiš).
Ono što treba posebno istaći  je da smo na svakom logorovanju obezbjedili ljekara i poseban šator za ambulantu sa potrebnim ljekovima. Sa koliko brige sve to radimo najbolje govori činjenica da tokom logorovanja nije bilo niti jednog slučaja veće povrede ni oboljenja.
Odred izviđača “Ivo Lola Ribar“ po svojim organizacionim i akcionim sposobnostima, smatran je kao jedan od najboljih Odreda izviđača u Jugoslaviji tako da su nam bile povjeravane pripreme i organizacija nekih republičkih i saveznih akcija kao što su smotre, škole, seminari, marševi i slično. Brojne su i druge aktivnosti koje je organizovao i u njima učestvovao Odred izviđača „Ivo Lola Ribar“,kao i drugi Odredi  koji su kasnije osnivani na području opštine Mostar. Ipak, spomenućemo samo izgradnju doma izviđača 1956. i 1957.godine kao i početak radova na izgradnji spomen doma  „Mostarski bataljon“ 1960.g., te kupovina velikog kompleksa ledina i šuma u južnom djelu kotline Boračkog jezera koja je i danas vlasništvo izviđača našeg Odreda.
Brojne i akcije i uspjesi izviđača Mostara, posebno Odreda „Ivo Lola Ribar“ koji je do rata 1992.g. dobijao brojna priznanja i nagrade, od kojih posebno ističemo 14.februarsku nagradu sa zlatnom plaketom grada Mostara, kao i Orden bratstva i jedinstva sa srebrnim vjencem, kojim je Odred odlikovan od strane Tita. Također su brojna priznanja, zvanja, diplome, srebrni i zlatni javorov list, zlatne plakete i druge nagrade koje su dobivali članovi Odreda “Ivo Lola Ribar“ a kasnije i drugi Odredi i njihovi članovi.
Pored ranije navedenih priznanja, 14.februarske nagrade sa zlatnom plaketom grada Mostara i Ordena bratstva i jedinstva sa srebrnim vjencem od druga Tita, Odredske prostorije su krasila i druga nam draga priznanja:
17 puta Odred je proglašen «Partizanski Odred» sa trakom,
13 naših četa je proglašeno «Partizanska četa» sa trakom,
Srednja plaketa JNA,
«Srebrni javorov list» od Saveza izviđača BiH
«Zlatni javorov list» od Saveza ozviđača Jugoslavije,
Savez izviđača BiH je 21. decembra 1972.godine, u povodu obilježavanja 20-te godišnjice rada, Odred «Ivo Lola Ribar» iz Mostara zvanično proglasilo najboljom jedinicom u BiH.
Više od 50 pehara osvojena mjesta na izviđačkim takmičenjima, veliki broj diploma i zahvalnica, a uniforme naših više od 250 članova krasila su obilježja «Izviđač-partizan», te «srebreni» i «zlatni» javorov list.
Obnoviteljska Skupština Odreda izviđača „IVO LOLA RIBAR“je održana 1996.godine u prostorijama osnovne škole u donjoj mahali,zajedno sa Članovima Odreda izviđača „GOJKO VUKOVIĆ“,kada je Odred promjenio naziv u Odred izviđača „NERETVA“Mostar,a drugi Odred izviđača u ime „STARI GRAD“Mostar.
Odred izviđača „NERETVA“Mostar je poslije ratnih dejstava koji se desio u gradu Mostaru,ostao bez doma koji je bio devastiran i opreme/šatora, kuhinja, ćebadi, kreveta, busola, karata i kancelarijskog namještaja i svega što je služilo za rad djece u Odredu.
U julu mjesecu 1997 godine zajedno sa OI «Stari grad» Mostar i Savezom izviđača Općine Zenica na terenima OI Neretva na Boračkom jezeru izvodi svoje prvo poslijeratno logorovanje. Na tom logorovanju je učestvovalo preko 240 izviđača.
   Izviđačka kuća na Ruištu zahvaljujući donacijama HNK devastirana i obnovljena i 1998. godine izvedeno prvo zimovanje djece sa članovima PSD „Prenj“ Mostar, a kasnije sa Odredima u Mostaru, kao i učesnicima sportskih društava, izviđačima iz Splita. Kuća se trenutno renovira i priprema za zimovanje.
Sa nama su zajedno zimovali i logorovali: izviđači kantona Sarajevo, izviđači Tuzle, izviđači Visokog, Obrazovanje gradi BiH, RK“Velež“, RK „Lokomotiva“, KK“Veleža“,Crveni krst grada Mostara, PSD“Prenj, izviđači Mostara, izviđači Zenice i mnogi drugi.
Blokadom računa odreda, koji je nastao nesavjesnim radom jedne od Uprava odreda, rad odreda je polako zamirao. “2018 je godina kada su nekadašnji članovi krenuli u pokušaju obnove rada. 2022 godine napokon uspjevamo dobiti prostorije i od tog trenutka uspjeli smo urediti prostorije, izvršiti niz popravki na objektima na našim terenima na Boračkom jezeru, trenutno vršimo rekonstrukciju doma na Ruištu i pripremamo ga za prvo zimovanje nakon niza godina. Radimo na deblokadi računa i niz drugih.
Odred trenutno ima 52 djece raspoređenih u dva jata i jedan vod mlađih izviđača. Ostvarili smo izlet na Ruište zajedno sa druga dva odreda iz Mostara i u iduću subotu, 5.11 idemo na akciju pošumljavanja Ruišta.
Izviđački pozdrav
Adresa odreda: Maršala Tita 85
Mail adresa: oin1951ilr@gmail.com
Instagram adresa: oi_neretva_mostar
Adresa FB: Odred izviđača Neretva Mostar
Kontakt osobe: Aner Kurtović 061558142
Admir Jusufbegović 063312442
Centri
Dom na Ruištu
Lokacija Ruište
Kapacitet do 30 osoba
Vlasnik O.I. Neretva Mostar
Tereni na Boračkom
Lokacija Boračko jezero
Kapacitet do 40 osoba u objektima i do 100 u šatorima (šatora nemamo)
Vlasnik O.I. Neretva Mostar