ODRED IZVIĐAČA “KLEK” ZAVIDOVIĆI

 

Dana 27.02.2014. godine održana je u Maloj sali Doma kulture Zavidovići Osnivačka skupština Odreda izviđača “Klek” Zavidovići.

Prvi starješina Odreda bio je Vahid Starčević, potom je na toj poziciji bila Erdina Fazlić, pa zatim Nadija Imširović koja je na toj dužnosti i dan danas.

Prvi imenovani načelnici nakon pomenute Osnivačke, koja je ujedno bila i Obnoviteljska skupština Odreda, bili su Elmir Ridžal i Erna Bradarić, pa zatim Minela Uljić, a nakon nje Dilara Muharemović, a potom Sead Taletović – Zloćko.

Odred je do današnjeg dana djelovao u kontinuitetu s zapaženim rezultatima koji su mu podigli ugled u izviđačkoj javnosti u BiH, a i šire.

Za vrlo kratko vrijeme članovi su opskrbljeni ličnom i kolektivnom opremom, neophodnom za odvijanje redovnih aktivnosti i programa.

Vezano za značajnije odredske aktivnosti, osim učešća na izviđačkim višebojima diljem Bosne i Hercegovine, članovi odreda su sudjelovali i na taborovanjima na Boračkom jezeru, gdje su ljetovali sa konjičkim, mostarskim i jablaničkim izviđačima, zatim na zimovanjima u Nemili i na Oćeviji pokraj Vareša, na raftinzima na rijeci Krivaji u saradnji sa Rafting klubom Zavidovići, na akcijama sadnje i oplemenjivanja zelenih površina u gradu Zavidovićima u saradnji sa UG “Sadnice mira” Zavidovići, na pošumljavanju planinskih vrleti u saradnji sa JP ŠPD Šumarstvo Ze – Do kantona, aktivnosti na pružanju podrške Udruzi građana “Sirena” Zavidovići (UG za podršku djeci s posebnim potrebama), itd, itd…

Od ostvarenih takmičarskih rezultata, vrijedni pomena, su trofeji osvojeni na “Izviđačkoj alci” u Nemili (pehar za treće mjesto, u junu 2016. godine), u Beogradu na Internacionalnom Festivalu izviđačke pjesme (pehar za najbolji glas Festivala i
pehar za treće mjesto, u januaru 2020. godine), treće mjesto u Rakovici kod Sarajeva (treće mjesto u ukupnom plasmanu, u septembru 2022. godine), itd.

Na proglašenju pobjednika na beogradskom internacionalnom festivalu izviđačke muzike, održanom u januaru 2020. godine za najbolji glas Festivala proglašena Irma Hamzić, članica Odreda izviđača “Klek” Zavidovići, a uz nju je tim OI “Klek” Zavidovići osvojio treće mjesto ukupnom plasmanu.

Ovi rezultati postignuti su u jakoj međunarodnoj konkurenciji (Hrvatska, Crna Gora, Makedonija), i potvrda su upornog i predanog rada zavidovićkih izviđača predvođenih liderkom Odreda Nadijom Imširović.

Svi naprijed pomenuti, ali i drugi nespomenuti uspjesi ostvareni su usprkos činjenici da Odred još uvijek nema bilo kakve vlastite nekretnine, ne raspolaže centrom za obavljanje svojih programskih sadržaja, niti ima svoje zvanične odredske prostorije, nego koristi prostorije drugih nevladinih udruga bez formalno zaključenog ugovora o zakupu.

Kontakt informacije
– poštanska adresa: Zavidovići, Radnička 1
(prostorije Centra za kulturu Zavidovići)
– mail adresa: oiklekzavidovici@yahoo.com
– FB Odreda, link:
https://www.facebook.com/Odred-izviđača-Klek-Zavidovići-715058438517337/
– kontakt osoba:
Starješina: Nadija Imširović, +387 63 870 635
Zamj.starješ. Senija Burić, +387 62 773 342

Odred se elektronskim putem oglašava preko FB stranice:
Odred izviđača “Klek” Zavidovići, te preko FB grupe pod nazivom “Zavidovićki izviđači prijatelji prirode”