ODRED IZVIĐAČA “POFALIĆI – NOVO SARAJEVO”

Naš odred počeo je sa svojim radom još 2015. godine u Osnovnoj školi “Pofalići”, kao školska sekcija. U tim učionicama su naši prvi članovi sami učili neke osnove o izviđačkoj organizaciji, kroz sve resurse koji smo mogli pronaći – neke stare knjige, web stranice i videe. Godinu poslije bili smo i prvi put gosti na Boračkom jezeru na našem prvom kampovanju.

Odlaskom naših članova iz osnovne škole, rad odreda je stagnirao do 2019. godine, kada počinje najnoviji dio naše priče. Te godine počeli smo s pokušajima registracije Odreda, a tog ljeta bili smo gosti u izviđačkom kampu u Istanbulu, sa još mnogo odreda iz Bosne i Hercegovine.

Pandemija je nas je, kao i mnoge, forsirala u stagnaciju, ali nismo odustali. Početkom 2021. godine pronašli smo svoj dom u Dječjoj kući Međunarodnog centra za djecu i omladinu Novo Sarajevo. Tu se nalazimo i sada, svake sedmice prostorije Dječje kuće šarene se izviđačkim maramama. Ova saradnja bila je vjetar u leđa koji nam je trebao, pa smo tako u januaru 2023. godine i registrovali Odred izviđača “Pofalići – Novo Sarajevo”, a brzo nakon toga naš odred je primljen i u članstvo Saveza izviđača Federacije Bosne i Herecgovine.

Naš odred sada je mjesto gdje će se djeca, omladina i odrasli moći upoznati sa izviđačkim pokretom i svim njegovim čarima, te nam pomoći da oživimo staru tradiciju izviđaštva u Novom Sarajevu.

Trenutni članovi štaba odreda su starješina Zineta Vejzović, načenica Ema Selimović, sekretar Muhamed Soldin, Alma Redžović i Dalila Lokvančić.

Kontakti Odred izviđača “Pofalići – Novo Sarajevo”

 

Broj telefona: +38761501800

  • Načelnica: Ema Selimović

E-mail: ema.selimovic.sa@gmail.com

Broj telefona: +387603373264

  • Sekretar: Muhamed Soldin

E-mail:muhamedsoldin03@gmail.com

Broj telefona: +38762824039

Facebook stranica: https://www.facebook.com/people/Odred-izvi%C4%91a%C4%8Da-Pofali%C4%87i-Novo-Sarajevo/100065506930792/ (Odred izviđača „Pofalići-Novo Sarajevo“)

Instagram stranica: https://www.instagram.com/oi_pofalici/ (@oi_pofalici)