MLAĐI IZVIĐAČI I PLANINKE (12-14 GODINA)

Članovi/ce Saveza izviđača koji napune 12 godina stupaju u kategoriju mlađih izviđača/mlađih planinki. To su učenici/ce viših razreda osnovne škole, do napunjenih 15 godina. Mlađi izviđači i planinke u svojim vodovima i četama ostvaruju stalnu aktivnost kroz različite oblike rada: sastanke, izlete, projekte, radne akcije, taborovanja, marševe, pohode i druge akcije, svečanosti, kulturno-zabavne manifestacije, sportska i izviđačka takmičenja itd.

Rad na ostvarivanju pograma ima za cilj da se članovi stalnom primjenom stečenih znanja, vještina i sposobnosti osposobljavaju za aktivan odnos prema društvenoj zajednici i razvijaju pozitivne karakterne osobine.

Zavjeti, zakoni i program rada izviđača

Poslije stupanja u organizaciju, kada upoznaju njen program i sadržaj rada, izviđači svečano polažu zavjet. Program rada izviđača dijeli se na opšti-zajednički i posebni-individualni. Opšti program obuhvata programe izviđačkih zvijezdi, a posebni program sadržan je u izviđačkim vještarstvama. Program zvijezdi je definisan programskim zahtjevima za kategoriju mlađih izviđača u tri nivoa: prva zvijezda, druga zvijezda i treća zvijezda (bronzana, srebrna i zlatna) u svim oblastima i temama Programa izviđača. Ispunjavanje predviđenih uslova za sticanje izviđačkih zvijezdi podijeljeno je na tri stepena sa različitim programskim zahtjevima: prva, druga i treća zvijezda (bronzana, srebrna i zlatna).

Vještarstva predstavljaju posebna znanja i vještine korisne i potrebne u aktivnostima jedinica izviđača kao i u svakodnevnom životu i radu svakog člana. Svako vještarstvo je manja, zaokružena cjelina određenih aktvnosti, znanja, vještina i izvršenih zadataka koje pojedinac savladava na osnovu izražene želje i ličnih afiniteta.