CICIBANI (5 – 7 GODINA)

Cicibani su izviđačka kategorija uzrasta od 5 do 7 godina, dakle djeca predškolskog uzrasta ili djeca nižih razreda osnovne škole. Izviđački program koji odgovara ovoj dobnoj kategoriji ima za cilj zadovoljiti potrebu djece za kretanjem i igrama u prirodi, razvijati komunikacijske vještine, te pomoći djeci da se bolje uklope u nova okruženja i lakše naviknu na nove okolnosti.

Cicibani su najmlađa izviđačka dobna skupina, te djeca u ovoj kategoriji upoznaju svijet izviđača. Glavni zadatak njihovim vođama jeste probuditi timski duh i ljubav prema prirodi, kako bi mališani mogli uspješno ostvariti ciljeve cicibana, a to su:

  • Istraživanje i zaštita prirode;
  • Usvajanje osnovnih znanja vezanog za prirodu;
  • Učenje važnosti timskog rada;
  • Usvajanje osnovnih znanja o biljkama, životinjama i prirodnim pojavama;
  • Usvajanje osnovnih znanja o izviđaštvu.