ODRED IZVIĐAČA „NERETVA“ KONJIC JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Odred izviđača „Neretva“ Konjic počinje sa realizacijom projekta izgradnje/rekonstrukcije objekta kuhinje u kampu na Boračkom jezeru. Ovim pozivamo sve zainteresovane da nam dostave ponudu za izvođenje radova. Uz ovjerenu i potpisanu ponudu (predmjer radova) potrebno je dostaviti i Aktuelni izvod iz sudskog registra- original ili ovjerena kopija, ID i PDV broj.

PDF ponude

Za detaljnije  informacije možete nas kontaktirati putem telefona broj 061 570408.

Obrazac-predmjer radova možete preuzeti u prostorijama Odreda, adresa Omladinska ul.4 Konjic  ili kontaktirati nas putem tel. broj 061570408.
Ponude dostavljati poštom u zatvorenoj koverti na adresu ODRED IZVIĐAČA „NERETVA“ KONJIC, Omladinska ul.br.4  , KONJIC 88400, sa naznakom „PONUDA“.

Rok za dostavljanje ponuda je sedam dana od dana objavljivanja poziva na zvaničnoj web stranici Saveza izviđača Federacije Bosne i Hercegovine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Predsjedništvo OI „Neretva“ Konjic