Posjeta Potpredsjedniku Federacije Bosne i Hercegovine

#PodIstimKrovom #3SmotraSiFiHa

U utorak 21. Novembra je delegacija SIFBIH-a ( Denis Samardžić potpredsjednik, Emira Kršlak sekretar saveza) primljena kod potpredsjednika Federacije BiH g-dina Igora Stojanovića.

Uz prijateljsku i otvorenu atmosferu dotakli smo se slijedećih tema:

  • važnost i uloga SIFBIH-a u neformalnom obrazovanju kao najveće omladinske platforme u BiH sa 2500 članova
  • “Sigurni od nasilja” smjerice Svjetskog izviđačkog Pokreta i aktivnosti izviđača na ovom polju.
  • 3. Smotra SIFBIH-a kao najveći događaj i prostor po “mjeri i željama mladih” u posljednjih 20 godina