Woodbadge

Da li znali da se Woodbadge dodjeljuje Izviđačima koji uspješno završe obuku za odrasle vođe? ( kod nas Seminar za instruktore 1. stepena)

Uveo ga je 1919. sam Baden-Powell. ⚜️

Kada vođe dobiju svoju drvenu značku, postaju članovi 1. grupe izviđača Gilwell Parka gdje su prve drvene značke predstavljene davne 1919. godine, a mogu nositi prepoznatljivu Gilwell maramu i specijalni kožni čvor.