Izviđački pozdrav je više od pozdrava…

Izviđački pozdrav je više od pozdrava, on objašnjava  tri principa izviđačkog pokreta.
⚜️ Izviđaštvo  osposobljava mlade ljude s vještinama i liderstvom,
⚜️ Izviđači su odani duhovnim vrijednostima koje ih izražavaju
⚜️ Izviđači promovišu lokalni, nacionalni i međunarodni mir, razumijevanje i saradnju
#Scouts  #Izviđači stvaraju bolji svijet🌍