Savez izviđača FBiH učestvuje u Maršu mira 2024

Ispred Saveza izviđača Federacije Bosne i Hercegovine tri odreda su uzela učešće u Maršu mira: OI 5 Zlatnih Ljiljana Mostar, OI Rakovica 9 Rakovica i OI Visoko.

Okvirno pet hiljada osoba našlo se proteklih dana u Maršu mira koji je iz Nezuka krenuo ka Potočarima. Kretali su se nekadašnjim putem spasa, odnosno smrti na kojem su u julu 1995. godine pogubljeni brojni Bošnjaci. Trasa je duga 100 kilometara i izuzetno je zahtjevna.